Kontakt:
Asociace konopných klubů

Tisková zpráva

Poslední neděli v únoru se v příjemném zázemí fy. Growcity sešli podporovatelé myšlenky konopných klubů a budoucí zakladatelé konopných klubů. Byla to historicky první akce pořádaná Asociací konopných klubů z.s..

V úvodní části představil předseda asociace Michal Otipka aktuální situaci v přípravě budoucí legislativy regulace konopí, představil vizi asociace a odpovídal na otázky přítomných účastníků, kterých se sešlo více než 100.

Druhá část prezentace byla připravena pro budoucí zakladatele konopných klubů, kterých se na setkání sjelo 56 a projevili zájem otevřít konopný klub ve více než 40ti lokacích po celé ČR. Velká část účastníků pochopila, že bez hlasu uživatelů konopí, jen složitě vzniknou změny legislativy v otázce konopí, které naplní očekávání této komunity.

Část účastníků podpořila myšlenku zakládajících členů asociace přímo na místě a stala se aktivními členy asociace. Myslíme i na podporovatele, kteří se nemohli živého setkání účastnit a myšlenka konopných klubů je jim blízká. V nejbližších dnech prezentace ze setkání zveřejníme na našem webu a sociálních sítích.

Nejbližší kroky zástupců asociace bude účast na vyjednávání záměru regulace konopí při úřadu vlády, ale hlavně potřebujeme společně se všemi lidmi, pracovat na propagaci myšlenky konopných klubů s důrazem na harm reduction přístup mezi dalšími lidmi. Věříme, že jsou tu statisíce uživatelů konopných produktů, kterým konopí pomáhá, ale přišel čas, aby každý z nás našel odvahu a sdílel svůj příběh s konopím.

Za Asociaci konopných klubů děkujeme za podporu, zájem a těšíme se na další spolupráci.

Zakládající členové:

Michal Otipka, Martin Podešva, Miroslav Vlček, Zili Zilji

PDF odkaz.logo klubu